Skipper om allergier

Allergi

Forskning visar att kosten kan vara en starkt bidragande faktor till den ökning av allergi som samhället möter.

Kemikalier och ämnen i maten påverkar oss mer än vi tror.

Genom goda kostvanor kan många nå häpnadsväckande resultat och kanske tom bli av med sin allergi.

Att förstå allergi och det viktiga med analyser

Immunsystemets uppgift är att känna igen och oskadliggöra främmande celler och ämnen som tar sig in i våra kroppar, utan att det märks. Matallergier och miljöallergier, vilka kan påverka hela kroppen, är märkbara symtom på att denna uppgift gått snett. Man kan påstå att allergi de facto är resultatet av ett defekt immunförsvar, eftersom det reagerar på "normalt" ofarliga ämnen.
Statistik visar att en av tre av patienter inom primärvården är drabbad av allergi eller allergiska symtom. Tester är därför av vitalt intresse för att hitta orsaker och göra en riktig diagnos. Förekomsten allergi och  allergiska symtom ökar runt om i världen. I synnerhet hos yngre. Studier visar att matallergier i den tidiga barndomen som t ex eksem, kan utvecklas till allvarligare tillstånd såsom astma senare i ungdomsåren. Därför är det viktigt att fastställa orsakssammanhangen tidigt. Att behandla symtom, men inte dess orsak är ju en föga framgångsrik behandlingsstrategi.
Beträffande symtom kan dessa vara uppenbara, som vid jordnötsallergi och pollenallergi, medan andra symtom kan var subkliniska, de ger störningar i kroppen på alla möjliga mer smygande sätt och inducerar processer som t ex. ger trötthet, urinvägsinfektioner, åderförkalkning, artrit, gastrit och störningar i tarmsystemet, genom bl. a inflammationer vilka kan vara en del av upphovet till ulcerös kolit och Crohns för att ge ett par exempel.

 

Att få rätsida på allergi och alla begrepp

När man talar om allergi blandas matintolerans, matallergi och matöverkänslighet om vartannat. Matintolerans kan därför felaktigt benämnas som en allergi. Mat(födoämnes)överkänslighet kan vara immunologisk (mat/födoämnesallergi) eller icke immunologisk (mat/födoämnesintolerans). För att kunna ge rätt diagnos, är det bra att känna till skillnaderna och det försöker vi bena ut i närmast följande stycken.
För att följa med i dessa sammanhang måste man också ha klart för sig vad antigener och allergener är. Antigener är ämnen som gör att immunsystemet bildar antikroppar eller aktiverar immunceller (olika typer av vita blodkroppar). Allergener kallas sådana antigen som gör att immunsystemet inte bara bildar vanliga antikroppar (t ex IgA och IgG), utan också allergiantikroppar dvs. IgE-antikroppar

 

Matintolerans

Matintolerans kopplas sålunda till icke immunologiska reaktioner mot mat och andra ämnen. Exempel härpå är laktosintolerans med diarré, farmakologiska reaktioner mot alkaloider i mat, överkänslighet mot febernedsättande medel (salicylater) och lektinreaktioner, varvid mjölklektiner reagerar med ytantigener på celler som då klibbar ihop. Bakterier, bakterietoxiner, aminer och sulfiter kan också orsaka intoleransreaktioner.

 

Vad är allergi?

Talar man om allergi talar man om allergener. Allergener är sålunda ämnen som kroppen reagerar allergiskt emot, genom att producera allergenspecifika IgE-antikroppar. Detta är en reaktion från immunförsvaret. Det flesta allergener är proteiner. Alltså, för att en allergisk reaktion skall uppkomma, måste det finnas antikroppar, bundna till vävnadsfasta mastceller eller cirkulerande basofiler.
Allergi uppstår genom något som kallas sensitisering. Sensitisering inträffar vid första tillfälle man exponeras för ett ämne och vanligtvis händer ingenting. Efter upprepad exponering, kan en allergisk reaktion slå ut i full blom. Tendens hos vissa familjer att utveckla allergisk sensitisering kallas atopi, med vilken man menar ärftlig benägenhet att reagera ovanligt kraftigt på vanligt förekommande ämnen i vår miljö. Exempel är dermatitis (eksem), allergisk conjunctivitis (irriterade ögon), allergisk rhinitis (pollenallergi, hösnuva) och astma.
Akuta IgE-reaktioner mot födoämnen och luftburna ämnen handlar om omedelbara reaktioner som också kan resultera i t.ex. hösnuva, astma, nässelfeber, nästäppa, diarré eller anafylaxi, som är en kraftig kroppsreaktion (systemisk reaktion). Dessa klassiska allergi reaktioner handlar om att kroppen producerar överdrivet många IgE-antikroppar, som svar på en specifik substans, ett allergen, vilket vanligtvis är helt ofarligt, som jordnötter t ex.
Allergisymtom (exempel)
Hudutslag - Anemi - Rinnande näsa - Svullnader oralt - Täppt näsa - Astma - Klåda(gom, tunga, öron) - Nysningar - Eksem - Tårande och irriterade ögon

 

Långsam allergi

(mot mat m fl ämnen) handlar om immunologiskt initierade reaktioner som involverar både IgE-antikroppar och andra immunologiska reaktioner som utsöndring inflamma-toriska signalsubstanser som histamin, prostaglandin D2 och leukotriener. (Leukotriener klassades förr som långsamma anafylaxisubstanser). Dessa signalsubstanser är orsak till många symtom kopplade till klassiska allergireaktioner, men det tar flera timmar, ibland upp till dagar innan de bryter ut. Denna typ av allergisk reaktion kartläggs inte vid traditionella allergitester. Vanliga symtom inom detta område redovisas under avsnittet Matallergi och FACTester.

 

Överkänslighet/allergi mot mat

Födoämnesöverkänslighet inträffar när immunsystemet stimuleras att producera komplex bestående av ett antigen och IgG-antikroppar. Dessa aktiverar komplementsystem och cytokiner i kroppen, som resulterar i ett inflammatoriskt gensvar. Komplementsystemet är ett inbyggt försvarssystem, vilket kan starta en kaskad av aktiviteter för att oskadligöra inkräktare, varvid immunceller aktiveras, vilka t o m kan orsaka inflammation och vävnadsskador. Dessa reaktioner vi här berör är fördröjda överkän-slighetsreaktioner, därför att de tar tid att bilda nyss nämnda komplex. Symtomen från dessa kom-plex är mindre påtagliga och mer diversifierade än vid klassisk allergi. IgG reaktioner är f ö grunden av vad man menar med fördröjda reaktioner mot mat.

 

Överkänslighetssymtom:

Tarmproblem - Trötthet - Dålig matsmältning - Hudirritationer - Ledgångsreumatism Känslomässig obalans - Huvudvärk - Kärlinflammationer - Högre blodtryck