personlig coach

Personlig coaching

Kom iform och må bättre med hjälp av en bra coach!

Ta ett nytt grepp på såväl kost, träning som ditt mentala jag.


Personlig coach

"Om jag fritt fick önska mig något här i livet så skulle det nog vara en personlig coach".

När Anna får frågan vad som är viktigast för en coach, så brukar svaret bli, en coach!

I Annas coachig talar hon precis som Leonardo DaVinci om "the Total Human Being". Det är därför ingen slump att hennes produkt-varumärke heter just DaSkipper.

När man ska ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, d.v.s hela människan, är alla delar lika viktiga. Det gäller såväl den fysiska kroppen som knoppen och det du stoppar i dig. Vi vill påstå att vi var ett utav de första koncepten som på allvar tog tag i alla dessa delar i ett samlat grepp. Det är troligen det som attraherat så många toppidrottare och andra med höga prestationskrav. Vår mångåriga erfarenheter av coaching ger dig en trygg grund att landa i.


Information är bra!? En coach vet!

Idag är informationsutbudet större än någonsin och vi är mer medvetna än någonsin men ändå mår vi bara sämre och sämre. Vällevnadssjukdomar som fetma, diabetes, högt blodtryck och hjärtbesvär ökar i en allt snabbare takt. Vi känner oss mer och mer stressade och vi har allt mindre tid. Vi vet att vi stressar för mycket och vi vet att vi lever fel i mångt och mycket men ändå fortsätter vi på samma sätt. Är inte det konstigt? Inte för en coach!


Det spelar ingen roll hur mycket vi vet om inget blir gjort!

Det är här bra coaching kommer in. Om du inte har kraften att driva på dig själv och/eller om du inte själv har den kunskap du behöver, så är det kanske dags att fundera på om inte en personlig coach är något för just dig.


En coach hjälper dig att tillgodose dina behov

Hur skulle du kunna komma i tid till olika möten och andra viktiga saker om du inte hade en klocka? Det skulle vara betydligt svårare för att inte säga omöjligt utan klocka. Vi kan alltså säga att klockan är en slags coach som hjälper dig att passa tider. Men vem har du som hjälper med din mathållning? Hur ser du till att du äter rätt saker, anpassade för just din kroppstyp? Och att det sker på rätt tider?


Får du rätt stöd och hjälp?

Har du någon som hjälper dig med att utveckla din mentala kraft och styrka eller får det bli som det blir, precis som för så många andra?

Vem hjälper dig med din fysiska träning? Har du någon som ser till att träningen blir av och att den är anpassad till dina behov?

Har du någon som stimulerar dig och peppar dig? Någon som ser till att du tränar på ett sätt som passar just din kroppstyp. Din egen BodyMindDesign. Och du, vem har du som hjälper dig med dina andliga funderingar och de avgörande frågorna i livet?

Om du svarar nej på ovanstående frågor så är det hög tid att ta tag i saken. En bra coach kan hjälpa dig!


En personlig coach är lösningen

Det är för att få svar på de här frågorna som allt fler att skaffa sig en personlig coach.

I det enorma utbud som finns idag, behöver de flesta av oss stöd och kraft för att genomföra det som för stenåldersmänniskan var givet och enkelt. T.ex. att motionera och äta rätt.

Om du bemödar dig att välja en bra coach med ett stort kunnande så kommer kvaliteten på de bitar som din vardag består av att höjas väsentligt med en ökad prestationsförmåga och välbefinnande som resultat. Du kommer även att slippa utsätta dig för onödig stress.


Hur får jag hjälp att hitta en bra personlig coach?

Just nu har vi mycket på gång och har därför svårt att få tid till för alla. Skicka ett mail till anna@annaskipper.se så försöker vi hjälpa dig så snart som möjligt!