Ayurveda

Ayur Veda

Vata, Pitta eller Kapha?

Ayur Veda är livets vetenskap och betyder kunskapen om livet.  Den beskriver människan som en helhet, sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper vilket formar just din personlighet.

Mer om Ayur Veda

Lär dig mer om Ayur Veda

Vill du lära dig mera om Ayur Veda och just din kroppstyp samt lära dig laga mat efter Vata, Pitta och Kapha - Då skall du komma ned på någon av våra inspirations- och hälsoresor.

Produkter för din kroppstyp

Du hittar produkterna på Skippersmart

Kroppstypen Kapha

Kapha-kvaliteten ansvarar för stabiliteten och strukturen i kropp och sinne. Kapha består av vatten- och jordelementen, vilket borgar för en stabil och fast karaktär. Pålitlighet och stabilitet gäller i allt. Om Kapha är glad är det en stabil glädje men detsamma glor om Kapha är sur då detta är i stort sett orubbligt. Kapha ger kroppen dess styrka och motståndskraft. Kapha-konstitutionen är avslappnad och pålitlig.

Kapha ger den struktur och stabilitet som Vata och Pitta kan luta sig mot. Kapha-personer är utpräglade vanemänniskor som har svårt att acceptera förändringar även om de kan verka små. Kapha kan ha svårt för släppa ifrån sig och tar gärna in mer än där ger i från sig. Det gäller materiella saker såväl som känslor och föda, varför Kapha har en tendes att gå upp i vikt lätt. På samma sätt kan de bli självömknade och stillastående om de inte släpper sina uppdämda, samlade känslor.

Kapha präglas av kraftiga muskler och kraftig benstomme, ett starkt ego och hög självkänsla. De kan vara mycket envisa och har ett minne som en elefant. I obalans drabbas de lätt av slembildning, astma, diabetes och hjärtproblematik.

Karaktäristiska egenskaper för kroppstypen Kapha

 • Kraftig, solid kroppsbyggnad med grov benstomme och mycket underhudsfett
 • Lugnt sinne och personlighet, blir sällan arg eller upprörd
 • Lär sig långsamt, men har gott minne
 • Låg hunger och långsam matsmältning, tendens till viktökning
 • Tung, djup sömn ofta med svårigheter att vakna upp
 • Lugn under press, stark och uthållig, jämn energinivå
 • Ogillar nya utmanings och förändring, trygghetssökande, familjär och stabil
 • Blek hud men blir solbrända och gillar värme
 • Ogillar alltför kallt, fuktigt väder

Kaphas utpräglade stabilitet och styrka ger dom goda sammanhållande sociala egenskaper. Familjen står i centrum. Kapha är till sin natur långsam vilket gör dem långsamma i sin aktiviteter. Kapa lär sig långsamt, talar långsamt, äter långsamt, smälter maten långsamt, blir långsamt arga eller glada och dom vaknar långsamt på morgonen. De tar lång tid på sig för att fatta beslut. Trots detta har Kapha en naturliga fallenhet för metodik och struktur och slösar energi aldrig på onödiga aktiviteter. Kapha är den överlägset stabilaste doshan, vilket gör den mest motståndskraftig mot obalanser  och sjukdomar.

 • Kapha i balans - En balanserad kapha-person skapar trygghet och stabilitet för sin omgivning. Är omhändertagande, vårdande och gillar att ackumulera rikedom och välstånd. En trygg och balanserad Kapha-person kan lugna ner en stressad atmosfär genom sin blotta närvaro. Kapha i balans är lugn, sympatisk, kärleksfull och förlåtande och skapar ett lugn omkring sig.
 • Kapha i obalans - En obalans märks tidigt som ökad tyngdkänsla i kropp och sinne. Denna tyngd och stillastående i sinnet sprider sig lätt och kan leda till viktökning. När slembildningen ökar  kan det ge upphov till problem med slemhinnor, allergier, astma men även ett tungt sinne och depressioner.

De vanligaste faktorerna som orksakar Kapha-obalans

 • Stillasittande och understimulans
 • En fientlig omgivning som inte uppskattar Kaphas kvaliteter
 • Överkonsumtion av tung och fet mat, speciellt på kvällen
 • För mycket sömn, speciellt på morgonen
 • För mycket kyla och fuktigt väder
Köp Kapha-rekommendationer »