Anna Skipper - Kostexperten,
nyttokocken och coachen

Anna Skipper undersöker tv-deltagarnas hälsa och matvanor och hjälper både dem och intresserade tv-tittare, till ett sundare och friskare liv. Att äta gott ska vara lätt och kul. 

Coach, kost- och näringsexpert samt hälsokock

Jag har varit intresserad av mat och matlagning så länge jag kan minnas och har arbetat professionellt med mat sedan 20 år tillbaka. De senaste tio åren har fokus legat på inriktning mot prestation och hälsa.

Till en början hade jag för avsikt att studera till läkare men utvecklade ganska snart ett intresse för komplementära terapier. Jag upptäckte att komplementära terapier fungerade mycket bra i praktiken och valde därför att fortsätta min utveckling inom denna inriktning trots att det fanns ett visst motstånd från etablissemanget kring alternativa metoder.

Eftersom det inte fanns några egentliga utbildningar för att bli holistisk coach vid denna tidpunkt, har jag genom att "gå i lära" och genom att praktisera det jag har lärt mig inhämtat kunskaper. Dessa kunskaper är av grundläggande betydelse i mitt arbete och är ett utmärkt komplement till de traditionella utbildningar som jag har inom kost, näring och hälsa.

I början av min matkarriär drev jag en restaurang under ett antal år. Jag kände dock att det fanns mer att göra än att "bara" laga vanlig välsmakande mat. Mitt mål blev att laga hälsosam och prestationshöjande mat utan att göra avkall på smaken.

För att uppnå mitt mål har jag kontinuerligt gått utbildningar och kurser som har haft inriktning på matens funktion, det vill säga hur den påverkar vår kropp både fysiskt och mentalt. Med kreativitet och matlagningsglädje har jag sedan omvandlat faktakunskaper i en mat som är god, aptitretande och nyttig. En vanlig reaktion som jag ofta får höra är: "Jag hade ingen aning om att nyttig mat kan vara så god!"

 

Fakta Anna Skipper

Anna har sedan 1996 samarbetat med Peter Wilhelmsson som skrivit över 15 böcker om hur människan fungerar. Böckerna behandlar alltifrån bantning till hur du blir av med astma. Leif Östberg, som arbetar med Peter Wilhelmsson, har också varit en viktig resurs för Anna när det gäller att kontrollera faktamaterialet som ska vara med i TV-programmet "Du är vad du äter". En annan samarbetspartner och inspirationskälla är Bitten Johnsson, specialist på sockerberoende.

I Anna Skippers verksamhet om människans prestation och hälsa är kost och näring grundläggande. Anna har huvudansvaret för att utveckla välsmakande, funktionell och näringsriktig mat vilket är en viktig del i coachningen av enskilda individer. Anna utvecklar och fördjupar därför löpande hela tiden sitt kunnande genom att delta i symposier och kurser som arrangeras av forskare och experter inom detta område.

. Den kunskap som Anna har skaffat sig är lika användbar och aktuell för såväl elitidrottare som för "vanliga" människor som lider av stress, övervikt eller har andra problem som kräver vägledning när det gäller kost och motion.

Utöver coachning av enskilda elitidrottsmän har Anna  arbetat mycket med coachning av klubblag och landslag. De har bland annat arbetat med Djurgården Hockey, AIK och golflandslaget. På individnivå har ett mer intensivt arbete genomförts med kända golfspelare, tennisspelare och brottare.

 

Arbetet idag

En bra kost är något för alla. Anna arbetar därför intensivt med människor som kan förbättra sin livskvalitet genom en förändrad kosthållning. Arbetet baseras på ett helhetskoncept som utgår från individens egna förutsättningar, målet är att få alla människor att må bra och prestera bättre. Det handlar om människan som helhet och hur vi bäst kan uppnå balans i tillvaron.

Anna arbetar dagligen med mat och hur den påverkar oss. Arbetet sker huvudsakligen föreläsningar, seminarier, kurser och coachning. TV-programmet "Du är vad du äter" har bidragit till att medvetandegöra kostens betydelse för välmåendet. Anna har i sin roll som programledare och i sin coachning av mer eller mindre kända personer skapat ett stort intresse för livsstilsförändringar.

TV-programmet har haft i genomsnitt ca 600 000 tittare i veckan och har haft stor genomslagskraft och lett till en ökad efterfrågan av Annas tjänster. Utöver TV-produktion finns möjlighet att anlita Anna vid olika typer av evenemang, exempelvis radioprogram och mässor. De föreläsningar och seminarier som Anna erbjuder finns som färdiga koncept men kan även skräddarsys efter önskemål. Det anordnas även hälsoresor där bland annat träning, utbildning om kost och hälsa samt matlagningskurser ingår. För vårens kurser 2018 kika in på Skipper Weight and Wellness Academy i Grekland.