Ayurveda

Ayur Veda

Vata, Pitta eller Kapha?

Ayur Veda är livets vetenskap och betyder kunskapen om livet.  Den beskriver människan som en helhet, sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper vilket formar just din personlighet.

Mer om Ayur Veda

Lär dig mer om AyurVeda

Vill du lära dig mera om Ayur Veda och just din kroppstyp samt lära dig laga mat efter Vata, Pitta och Kapha - Då skall du komma ned på någon av våra inspirations- och hälsoresor.

Produkter för din kroppstyp

Du hittar produkterna på Skippersmart

Kroppstypen Vata

Vata-kvaliteten ansvarar för alla rörelser i kropp och sinne. Det gäller såväl tarmarnas rörelse som nervimpulser, muskelrörelser och vår tankeprocess. Vata består enligt Auyr Veda av elementen rymd och luft. Det gör Vata mycket rörlig och lättpåverkad. Då luft bär ljud är Vata känslig för starka ljud men även vind som lätt överstimulerar Vatas känsliga personlighetstyp.

Vata kontrollerar det centrala nervsystemet och psykiska och psykosomatiska problem kan oftast kopplas till en Vata-obalans.

Vata präglas av oregelbundna vanor. Vata-personer är oförutsägbara och lättföränderliga. Vata-personer kan ha svårt att veta vad de vill och att fatta beslut.  De har en benägenhet att bli överentusiastiska och hyperaktiva. Vata i obalans agerar ofta impulsivt och planlöst. Det är vanligt att Vata i obalans har svårt att slappna av och känner sig spänd, splittrad och nervös.

Karaktäristiska egenskaper för kroppstypen Vata

 • Tunn, slank kroppsbyggnad - går ej lätt upp i vikt
 • Entusiastisk och energisk till sin läggning
 • Lär sig nya saker snabbt, men glömmer också snabbt
 • Oregelbunden hunger och matsmältning
 • Lätt, ytlig sömn med tendens till sömnbrist
 • Tendens till att oroa sig. Tendens till bristande självförtroende
 • Kreativ, intuitiv och rörlig i sitt sinne
 • Mörk hud eller lätt att bli brun
 • Älskar värme och varmt väder

Vatas stora anpassningsförmåga ger dem flexibilitet och obundenhet, men det tenderar också att göra dem och deras liv lite kaotiskt utan gränser och rutiner. Vata-personer har lätt för att påbörja nya projekt etc, med stor entusiasm, men har i allmänhet svårt att avsluta dem.

 • Vata i balans - En balanserad Vata-person är flexibel, energisk, smittsamt entusiastisk, spontan och snabb i tanke och handling.
 • Vata i obalans - Vata i obalans innebär ett överskott på Vata-egenskaperna i sinne och kropp. Detta kan uttrycka sig som rastlöshet, oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, förstoppning, torr hud, gaser, högt blodtryck, värk (oftast i huvud, rygg och leder), muskelryckningar, menstruationsbesvär, undervikt, kronisk trötthet m m.

De vanligaste faktorerna som orksakar Vata-obalans

 • För mycket sinnesintryck och stimulans. All överdriven rörelse aktiverar Vata. TV, radio, dataspel, höga ljud och buller är saker som överstimulerar Vata
 • Överansträngning, överstimulans, stress och pressande förhållanden
 • Missbruk av droger, alkohol, tobak och mediciner
 • Plötsliga förändringar i livet, det kan vara att resa eller att bryta upp från en välkänd miljö
 • Oregelbundna vanor som sena kvällar och för lite sömn.
Köp Vata-rekommendationer på Skippersmart »