Ayurveda

AyurVeda

Vata, Pitta eller Kapha?

Ayur Veda är livets vetenskap och betyder kunskapen om livet.  Den beskriver människan som en helhet, sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper vilket formar just din personlighet.

Mer om Ayur Veda

Lär dig mer om Ayur Veda

Vill du lära dig mera om Ayur Veda och just din kroppstyp samt lära dig laga mat efter Vata, Pitta och Kapha - Då skall du komma ned på någon av våra inspirations- och hälsoresor.

Produkter för din kroppstyp

Du hittar produkterna på Skippersmart

Är du Vata, Pitta eller Kapha?

Att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen är troligen det
viktigaste i ditt liv. Det är nyckeln till hur dina personliga särdrag sätter prägel på ditt liv. Vi reagerar psykiskt och fysiskt olika på stress, mat, tankar eller olika situationer. Våra olika sätt att tänka, lösa problem, hantera konflikter, planera, agera, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp styr oss. Detta påverkar oss ständigt vårt dagliga liv och styr våra resultat.

De olika kroppstyperna inom Ayur Veda

Tänk på att vi alla är en blandning av de tre kvaliteterna, Vata, Pitta och Kapha. Vanligen dominerar en eller två, vilket kommer att bestämma din speciella kroppstyp.

Gör Ayur Veda testet nedan för att få reda vilken kroppstyp du tillhör.

Om en eller flera kvaliteter stämmer på din stil, bockar du för det alternativet som stämmer bäst in. Välj det alternativ där flest delar passar på dig. Tänk gärna tillbaka på hur du var som barn eller ung då det bättre beskriver din grundtyp, på det sättet riskerar du inte att blanda in eventuella obalanser du kan vara utsatt för just nu.

Vilken kroppsbyggnad har du?Vilken hudtyp har du?Vad har du för hudfärg?Vilken är din hårtyp?Hur ser dina tänder ut?Hur ser dina ögon ut?Hur är din vikt?Hur skulle du säga att din styrka är?Ditt fysiska rörelsemönster?Hur är din aptit?Hur är din avföring oftast?Hur sover du?Vad drömmer du mest om?Vilka obalanser lider du mest av?Svettas du mycket?Hur skulle du säga att din förbränning är?Hur talar du?Vilka är dina främsta egenskaper?Hur är ditt minne?Hur är ditt humör?Hur reagerar du på stress?Hur hanterar du pengar och din ekonomi?Vad av nedanstående beskriver dig själv bäst?Hur är din löpstil?Hur är ditt levnadsmönster?
Ingen särskild dosha är mest dominant

Vi är alltid en blandning av Vata, Pitta och Kapha. Nedan finner du de doshor som är mest dominanta hos dig.

Du har kroppstypen: Vata - Kreatören

Vata präglas av oregelbundna vanor.
Läs mer om Vata-doshan »
Köp Vata-rekommendationer »

Du har kroppstypen: Pitta - Organisatören

Pitta präglas av en stark vilja och bestämdhet.
Läs mer om Pitta-doshan »

Du har kroppstypen: Kapha - Förvaltaren

Kapha är avslappnad och pålitlig.
Läs mer om Kapha-doshan »
Köp Kapha-rekommendationer »